Weszło Junior

Program Certyfikacji w liczbach

Prawie 1200 formularzy spłynęło do PZPN-u w ramach Programu Certyfikacji PZPN. Etap nadsyłania zgłoszeń trwał nieco ponad 2 miesiące. Wkrótce szkółki przyjęte do programu zostaną zweryfikowane podczas wizyt pracowników związku.

Zgłoszenia można było wysyłać do końca czerwca. W tym czasie 1158 podmiotów złożyło 1197 formularzy (niektóre szkółki zgłaszały więcej oddziałów). Z samych trzech najwyższych lig rozgrywkowych w Polsce spłynęło 41 zgłoszeń.

Z 1197 zgłoszeń 117 zostało odrzucone w pierwszej selekcji. Powodem najczęściej było niespełnienie wymogów regulaminowych mówiących o obowiązku występowania w oficjalnych rozgrywkach PZPN oraz konieczności prowadzenia szkolenia przez co najmniej dwa ostatnie pełne sezony. Ostatecznie ważnych jest 1080 zgłoszeń pochodzących od 1072 szkółek. Większość z nich, bo 696 (64,44%), aplikują na brązową gwiazdkę. O srebrną gwiazdkę stara się 226 szkółek (20,93%), a o złotą 158 (14,63%).

Najwięcej zgłoszeń na złotą odznakę spłynęło z województwa małopolskiego (32), a na srebrną (31) i brązową (72) z województwa śląskiego. Podmioty, których formularze są ważne, zgłosiły w programie łącznie 5233 drużyny. Najwięcej drużyn do programu zgłaszała średnio szkółka z województwa mazowieckiego (6,4) i zachodniopomorskiego (5,8), najmniej z podlaskiego (2,7) oraz świętokrzyskiego (2,8).

O certyfikat ubiegają się szkółki prowadzące szkolenie w co najmniej jednej z czterech kategorii wiekowych: Junior G (U6, U7), Junior F (U8, U9), Junior E (U10, U11) oraz Junior D (U12, U13). W 13 z 16 województw najliczniej reprezentowaną kategorią jest Junior E. Wyjątkami od reguły są województwa kujawsko-pomorskie i świętokrzyskie (gdzie najwięcej jest drużyn z najstarszej kategorii) oraz dolnośląskie (z kategorią Junior F jako najliczniejszą).

Fot. Łączy Nas Piłka