Weszło Junior

Rusza trzeci cykl Programu Certyfikacji. Jest kilka nowości

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że na ostatnim posiedzeniu przyjęto regulamin oraz kryteria trzeciego cyklu Programu Certyfikacji Szkółek. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje podmioty, począwszy od dnia 1 września 2021 roku, a certyfikaty zostaną przyznane na lata 2022/2023. 

O Programie Certyfikacji Szkółek wspominaliśmy już na łamach naszego portalu wielokrotnie, a ostatnio też poświęciliśmy temu tematowi kolejną audycję, w której do “pojedynku” na argumenty chwalące i krytykujące inicjatywę stanęli Magdalena Urbańska, dyrektor Departamentu Grassroots, oraz Maciej Ziemba, prezes klubu Kabel Kraków.

Na ten moment certyfikaty posiada dokładnie 319 szkółek, z czego 152 na poziomie brązowym, 82 na srebrnym i 85 na złotym. To ponad dwa razy mniej niż w pierwszym cyklu, gdy samych odznak przyznano prawie 700. Od tego czasu wiele podmiotów straciło możliwość uczestniczenia w tym programie, a co się z tym wiąże – szansę na duże pieniądze.

Czy coś zmieniło się w regulaminie oraz kryteriach trzeciego cyklu Programu Certyfikacji Szkółek? Tak, do największych zmian należą: rozszerzenie zasady umożliwiającej szkółkom z brązowym certyfikatem przypisać zawodników do drużyn z młodszych kategorii wiekowych, zmieniono maksymalną liczbą drużyn, które mogą trenować na danym boisku w tym samym czasie, a ponadto wprowadzono zasadę, że turniej, które szkółki z poziomu srebrnego i złotego są zobowiązane zorganizować, musi zostać przeprowadzony do końca grudnia 2022 roku.

Szkółki do trzeciego cyklu będzie można zgłaszać od 1 września do 31 grudnia 2021 roku. Rekrutacja będzie dostępna dla wszystkich podmiotów, które są członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej, z wyłączeniem tych, którym odebrano certyfikat w sezonie 2020/2021 oraz szkółek posiadających certyfikat nadany w drugim cyklu.

Dokładne zasady oraz aktualne regulaminy dostępne są pod tym linkiem.

Fot. Łączy Nas Piłka