Weszło Junior

Szokująca decyzja PZPN. Licencje dla absolwentów AWF-ów przywrócone

Od kilku lat absolwenci uczelni wyższych, którzy uzyskali w przeszłości dyplomy trenerskie I lub II klasy, walczyli o swoje prawa z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Centrala była jednak nieugięta i każdemu trenerowi nakazywała “wyrównywanie” uprawnień poprzez specjalnie zorganizowane kursy. Zarząd PZPN na wtorkowym posiedzeniu podjął jednak decyzję, która kompletnie zmienia aktualny stan!

Absolwenci wyższych uczelni, którzy rozpoczęli naukę na studiach i w wyniku odbytej edukacji uzyskali dyplom trenerski I lub II klasy, mogą wystąpić do Polskiego Związku Piłki Nożnej o uznanie uzyskanych kompetencji i przyznanie licencji trenerskiej – taką decyzję na wtorkowym posiedzeniu podjął Zarząd PZPN – czytamy komunikat na stronie związku. Komunikat, którym trenerski świat w Polsce może być… zszokowany.

– Uwzględniając wejście w życie postanowień Konwencji Trenerskiej, w myśl której m.in.: „Osoby, które ukończyły kurs przeprowadzony przez niezależną instytucję, mają prawo ubiegać się o uznanie ich kompetencji w ramach Konwencji Trenerskiej UEFA. Wniosek musi zostać przesłany do strony konwencji, na której terytorium zyskano kwalifikacje (…)”, Polski Związek Piłki Nożnej ustalił następujące zasady ubiegania się o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich dla absolwentów wyższych uczelni posiadających mistrzowską, I lub II klasę trenerską.

Absolwenci wyższych uczelni, którzy rozpoczęli naukę na studiach wyższych nie później niż w roku akademickim 2005/2006 i w wyniku odbytej edukacji uzyskali mistrzowską, I lub II klasę trenerską, mogą wystąpić do Polskiego Związku Piłki Nożnej o uznanie uzyskanych kompetencji i przyznanie licencji trenerskiej z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  • przyznanie licencji UEFA PRO: w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na I lub II poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych;
  • przyznanie licencji UEFA A: w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na III lub IV poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych;
  • przyznanie licencji UEFA B: w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na co najmniej V poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych.

Wnioski o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich należy składać do Polskiego Związku Piłki Nożnej za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24, dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 roku.

***

Biorąc pod uwagę fakt, że tysiące postawionych pod ścianą absolwentów AWF-ów przez ostatnie lata korzystało ze związkowych dokształceń (w przeciwnym wypadku licencje by przepadły, a szkoleniowcy nie mogliby prowadzić swoich zespołów w ligowych meczach), szykuje się kolejna burza. Wszak za udział trenerów I i II klasy w kursach pod szyldem UEFA związki wojewódzkie zainkasowały na przestrzeni minionej dekady… miliony złotych. Część najbardziej wytrwałych opozycjonistów z kolei wytoczyła związkowi zbiorowy pozew sądowy.

Więcej informacji na temat wtorkowej decyzji PZPN-u na łamach Juniora – wkrótce.

PRZEMYSŁAW MAMCZAK