Zgrupowania Talent Pro się nie odbędą. Przez pandemię…

Jak poinformował na Twitterze Paweł Gołaszewski, zaplanowane na styczeń zgrupowania Talent Pro w Hiszpanii dla chłopców i dziewcząt się nie odbędą. Polski Związek Piłki Nożnej odwołał je ze względu na nieustającą pandemię wirusa SARS-CoV-2. 

Zgrupowania Talent Pro się nie odbędą. Przez pandemię…

Program Talent Pro jest skierowany do najzdolniejszych zawodników i zawodniczek z kategorii wiekowych U15-U17. Inicjatywę tę wyróżnia fakt, że zimowe edycje odbywają się na Półwyspie Iberyjskim, a chłopcy oraz dziewczęta przez tydzień są pod stałym monitoringiem selekcjonerów młodzieżowych reprezentacji Polski.

Przyszłoroczna edycja miała odbyć się za ok. półtora miesiąca, ale tak się niestety nie stanie.

Fot. Łączy Nas Piłka