Kursy trenerskie będą droższe. Nowa uchwała PZPN-u

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował uchwałę w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA. Zmieniły się między innymi ceny kursów UEFA A czy UEFA B.

Kursy trenerskie będą droższe. Nowa uchwała PZPN-u

Do tej pory kurs UEFA A kosztował 3500 zł + VAT (w niektórych województwach, bo nie wszystkie związki są VAT-owcami), a UEFA B: 2000 zł + VAT. Ceny obu podniesiono po 500 złotych. Tabela wysokości opłat za wszystkie kursy trenerskie prezentuje się następująco:

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, naszym zdaniem?

  • w kursie UEFA Pro wziąć udział może 20 osób (wcześniej 24)
  • określono szczegóły funkcjonowania kursu UEFA Elite Youth B, w którym udział wziąć mogą trenerzy z licencjami UEFA B, a którego ukończenie uprawnia do udziału w kursie UEFA Elite Youth A  (tym samym, aby dostać się na kurs UEFA Elite Youth A nie trzeba zdobywać licencji UEFA A, można wybrać już ścieżkę stricte związaną z piłką dziecięcą i młodzieżową)
  • kurs UEFA A, organizowany przez wojewódzkie związki, może odbyć się maksymalnie raz w roku w każdym z województw (takiej adnotacji nie ma natomiast przy kursach UEFA B), a kurs UEFA Elite Youth B – dwa razy w roku
  • w kursie UEFA A udział brać mogą wyłącznie trenerzy, którzy udokumentują minimum dwie rundy pracy jako pierwszy trener w piłce nożnej jedenastoosobowej, co jasno pokazuje, że PZPN chce zdecydowanie rozdzielić pracę z dziećmi oraz funkcjonowanie w futbolu seniorskim
  • w przypadku braku stuprocentowej obecności na którymś z kursów, uczestnik poza koniecznością nadrobienia zaległości ma prawo do poprawki egzaminu końcowego w przeciągu 12 miesięcy od daty pierwotnego egzaminu. Koszt pierwszego egzaminu poprawkowego wynosi 10% opłaty za dany kurs, a drugiego 15% opłaty za dany kurs
  • aby uzyskać licencję Trenera Edukatora – kandydat musi posiadać licencję UEFA Pro lub UEFA A
  • wciąż do udziału w kursach potrzebne jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim, które jest sztuką dla sztuki, a za którym czasem trzeba się nieźle nachodzić
  • zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy (minimum 5 lat na co najmniej czwartym poziomie rozgrywkowym) ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B, bez kursów Grassroots C czy D
  • jeżeli chodzi o zasady kwalifikacji na kursy Grassroots C i Grassroots D – decyduje kolejność zgłoszeń; w uchwale nie zawarto załącznika związanego z kursami UEFA Pro czy UEFA A, gdzie oceniane będzie doświadczenie trenerskie oraz zawodnicze, ale nie wiadomo na jakich zasadach; również w przypadku kursu UEFA B niejasnym jest, kto zakwalifikowany zostanie na kurs i na jakiej podstawie, w przypadku gdyby liczba chętnych przewyższała liczbę dostępnych miejsc

Pełną treść uchwały przeczytać można tutaj.

PRZEMYSŁAW MAMCZAK