Life Kinetik dla piłkarza – jak trenować szare komórki?

Life kinetik to trening umysłu, który jest zestawiony z aktywnością fizyczną. Poprzez ćwiczenia ruchowe, koordynacyjne oraz inne zadania, które wykonujemy, sprawiamy, że nasz mózg jest też zmuszony do aktywności i w ten sposób się rozwija.

Life Kinetik dla piłkarza – jak trenować szare komórki?

– W tej formie treningu łączymy trening umysłu, w naszym przypadku z treningiem piłkarskim. Polega to na wykonywaniu różnego rodzaju zabaw, ćwiczeń łączonych z innymi przeciwstawnymi ruchami. Efektem tego są nowe wzorce myślowe dzięki którym poprawi się nasza kreatywność, elastyczność oraz zmniejszymy ilość popełnianych błędów. Poprzez wyuczenie złożonych kombinacji poprawimy jakość wykonywania ruchów prostych takich jak strzały, podania czy prowadzenie piłki itp. – czytamy w opisie filmu Alana Majerskiego, a poniżej jego propozycja na trening umysłu:

Fot. Newxpix