PZPN wprowadza zmiany w Programie Certyfikacji Szkółek

Program Certyfikacji Szkółek czeka kilka zmian. Czy są one korzystne dla ośrodków szkolenia dzieci i młodzieży?

PZPN wprowadza zmiany w Programie Certyfikacji Szkółek

Proces aplikacyjny na rok 2023 rozpocznie się 1 września. Co zmieni się w samym Programie Certyfikacji Szkółek? Od teraz będzie możliwość złożenia oświadczenia akceptującego ewentualne nadanie certyfikatu na niższy poziom niż ten, na który aplikowano. Wcześniej, jeżeli szkółka aplikowała na złotą gwiazdkę i jej nie otrzymała, nie dostawała żadnej, a tak będzie mogła dostać np. srebrną. Kolejną zmianą jest długość obowiązywania certyfikatów – według nowych zasad będą one obowiązywały tylko przez rok. „Certyfikat będzie przyznawany na jeden rok kalendarzowy, a po tym czasie na wniosek szkółki będzie przedłużany na poziom zależny od wyników osiągniętych przez nią w tym czasie w trakcie wizyt monitorujących – ten sam lub wyższy” – czytamy na stronie Związku.

Według nowego regulaminu, odebranie certyfikatu będzie miało miejsce tylko w kilku przypadkach, a konkretnie: braku akceptacji regulaminu przez wszystkich administratorów szkółki, negatywnej oceny wystawionej w czasie audyty rocznego, braku drużyn w certyfikowanych kategoriach wiekowych, braku możliwości przeprowadzenia minimum jednej wizyty edukacyjnej w ciągu roku kalendarzowego z winy szkółki (dotyczy poziomu zielonego), odmowy przeprowadzenia wizyty monitorującej lub niewpuszczenie trenera monitorującego na teren obiektu sportowego, na którym zaplanowano trening oraz stwierdzenia podczas wizyty monitorującej, wizyty kontrolnej lub w ramach analizy danych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską szczególnie rażących naruszeń regulaminu lub kryteriów Programu Certyfikacji Szkółek.

Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował się także na uproszczenie kilku zasad oraz zmiany w kryteriach:

  • odejście od wymogu prowadzenia szkolenia w kategoriach certyfikowanych w przez jeden pełny sezon przed datą składania wniosku (dotyczy poziomu zielonego)
  • umożliwienie prowadzenia drużyny dziewcząt (w roli pierwszego trenera) w szkółce złotej lub srebrnej przez trenerkę posiadającą licencję UEFA C, ale będącą w trakcie kursu UEFA B
  • umożliwienie trenerowi na poziomie brązowym i srebrnym prowadzenia (oprócz odpowiednio dwóch/trzech drużyn w roli pierwszego trenera) jeszcze jednej drużyny w roli drugiego trenera
  • dodanie wymogu posiadania oświadczeń i badań lekarskich dla każdego zawodnika potwierdzonego w systemie dla szkółek (dotyczy poziomu zielonego)
  • dodanie wymogu posiadania badań lekarskich dla wszystkich zawodników w kategoriach certyfikowanych (dotyczy poziomu brązowego)
  • dodanie wymogu posiadania strony internetowej lub profilu w mediach społecznościowych (dotyczy poziomu brązowego)

Fot. Łączy Nas Piłka