Wielkopolski ZPN zacieśnia współpracę z poznańskim AWF-em

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu podpisały nową umowę, która zacieśni ich współpracę.

Wielkopolski ZPN zacieśnia współpracę z poznańskim AWF-em

Oba podmioty współpracują ze sobą od lat. „To pewne ukoronowanie naszej współpracy. Myślę, że obu stronom umowy zależy, żeby osoby uzyskujące uprawnienia trenerskie miały odpowiednie przygotowanie, ogólne oraz specjalistyczne, choćby w zakresie podstaw fizjologii i anatomii, czyli zagadnień wykładanych na uczelniach wyższych. Nie ukrywam, że ta współpraca jest dla nas bardzo ważna, choćby z uwagi na ogromne zainteresowanie studentów specjalizacją w zakresie futbolu, co zrozumiałe, bo piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu na świecie” – wyjaśnia Dariusz Wieliński, rektor AWF-u.

WZPN oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu mają w planach wspólne przeprowadzanie kursów instuktorsko-trenerskich. „Na mocy porozumienia Uczelnia oraz Związek deklarują chęć wspólnego przeprowadzania kursów instruktorsko-trenerskich pozwalających na uzyskanie polskich i międzynarodowych uprawnień, wymianę informacji nt. nowych metod szkolenia oraz szeroko rozumianą współpracę przy różnego rodzaju wydarzeniach” – czytamy na stronie Związku.

Fot. Wiktoria Łabędzka/Facebook