Akademia Fiesta – Piłkarskie przedszkolaki (Kraków) Niezweryfikowana

Email: [email protected], Tel: 884-866-345

Rok założenia: 2013

9 lokalizacji w Krakowie, adres biura - ul. Majora 12 A. 31-422 Kraków

  • Doświadczeni trenerzy
  • Sprzęt dostosowany do wieku
  • Autorski program zajęć oparty na 12 letniej praktyce
  • Brak własnej bazy, która mogłaby zmniejszyć koszty uczestnictwa.
Zobacz więcej

O AKADEMII

Infrastruktura:

Piłkarska przygoda dla przedszkolaków. Zajęcia w naszej akademii to małe 10 os. grupy, autorski program oparty na kształtowaniu nawyków ruchowych i piłkarskiego ABC, dużo radości oraz aktywny udział rodzica.

Strona www:

Akademiafiesta.pl

Cena za udział w zajęciach:

99 złotych miesięcznie lub 360 złotych za semestr.

Źródło zdjęć:

Akademia Fiesta

ZAPLECZE SZKOLENIOWE:

Liczba i wykształcenie trenerów:

6 trenerów.

Program szkolenia:

Roczny program szkoleniowy prowadzony od 4 lat. Trenerzy pracują na zajęciach wg konspektów zaproponowanych przez trenera koordynatora (mają możliwość zmiany wg poziomu grupy – temat musi zostać ten sam). Grupa młodsza 3-4 lata ma zajęcia z aktywnym udziałem rodzica. Grupa 5-7 ćwiczy samodzielnie.

Częstotliwość zajęć:

1-2 w tygodniu w zależności od zaangażowania rodzica.  

ZAPLECZE SPORTOWE:

Szkolone roczniki:

3-7 lat.

Liczba grup treningowych:

19.

Liczba dzieci w grupie:

10 zawodników w grupie. Każdą grupę trenuje jeden trener.

Czy klub posiada drużynę w którejś z CLJ:

Nie.

Rozgrywki, w których uczestniczą drużyny:

Brak.

Akademia Fiesta – Piłkarskie przedszkolaki (Kraków)

Akademia Fiesta oferuje tre­ningi oparte na cie­ka­wych zaba­wach i grach do roz­wi­ja­nia rów­no­wagi, ruchu i umie­jęt­no­ści moto­rycz­nych. Wpro­wa­dzamy ćwi­cze­nia obu­nożne np. na pro­wa­dze­nie piłki, ude­rze­nia mające na celu pod­no­sze­nie umie­jęt­no­ści piłkarskich.

Dzieci uczą się gry w piłkę nożną poprzez dzia­ła­nia zwią­zane z koor­dy­na­cją, gdzie kolory, kształty i licze­nia są rów­nież włą­czone w dal­szy ich roz­wój. W sesjach tre­nin­go­wych dążymy do tego, aby dziecko miało kon­takt z piłką tak dużo, jak to tylko możliwe.

Podsumowanie

  • Doświadczeni trenerzy
  • Sprzęt dostosowany do wieku
  • Autorski program zajęć oparty na 12 letniej praktyce
  • Aktywny udział rodzica, treningi + turnieje + obozy rodzinne
  • Brak własnej bazy, która mogłaby zmniejszyć koszty uczestnictwa.