Dobry trening i jego korzyści: zwiększmy poczucie wartości wśród dzieci

Ilość korzyści wynikających z dobrze prowadzonego treningu jest bardzo duża. Ważnym tłem do przeanalizowania tej sfery jest to, co obecnie dzieje się z poczuciem wartości, pracą w grupie czy koordynacją ruchową wśród dzieci. Coraz częściej obserwujemy sytuacje, w których najmłodsi spędzają czas głównie w mieszkaniu, często przed komputerem lub z telefonem i przekąskami w ręku. Ilość interakcji z rówieśnikami jest coraz mniejsza. Oczywiście wiemy, że nie dotyczy to wszystkich dzieci, ale skupimy się na korzyściach wynikających z dobrze prowadzonych treningów piłkarskich w kilku obszarach…

Dobry trening i jego korzyści: zwiększmy poczucie wartości wśród dzieci

Inteligencja kinestetyczna, sprawność fizyczna, koordynacja ruchowa

W wieku dziecięcym sprawność fizyczna odgrywa kluczową rolę i ma silny wpływ na przyszłe życie. Po pierwsze dotyczy to z reguły otwartości na bycie w ruchu, potem na swoją sprawność ruchową w porównaniu z innymi, a w końcu na wypracowywanie nawyków związanych z byciem w ruchu i angażowaniem się w sport. Poziom usportowienia w dzieciństwie ma ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie w życiu dorosłym. Warto to dzieciom uzmysłowić. Należy pokazywać im, że już w tak młodym wieku świadomie wpływają na swoją przyszłość w wielu aspektach.

Interakcje z rówieśnikami

Mamy współcześnie duży deficyt tych interakcji. Podczas treningu dzieci uczą się zachowań społecznych, rozwijają też swoją inteligencję emocjonalną. Te umiejętności są strategicznie ważne w budowaniu swojego poczucia wartości i w odnajdywaniu się w grupie. W życiu dorosłym inteligencja emocjonalna jest jedną z najważniejszych umiejętności.

Pokonywanie stref komfortu

Dzieci wykonują ćwiczenia i krok po kroku obserwują swoje postępy. Czasami czegoś nie potrafią, a nawet wydaje im się, że nigdy się czegoś nie nauczą. Trener dobrze zarządzając sferą informacji zwrotnych, pokazuje dzieciom, że to normalna reakcja, z którą mogą sobie dosyć łatwo poradzić. Coś w danej chwili wydaje mi się niemożliwe, a za chwilę robię to i obserwuję swoje postępy w tym zakresie. Ta umiejętność jest bardzo ważna w postrzeganiu siebie i pokonywaniu różnych trudności w życiu.

Radzenie sobie z emocjami

Podczas treningu dzieci przechodzą wszystkie stany emocji od żalu, smutku, poprzez złość do zadowolenia i radości. To wszystko odbywa się w kontrolowanej przez trenera atmosferze dobrze prowadzonego treningu.

Obserwowanie swoich postępów w kontekście innych dzieci

Widzę, że inni też sobie czasami z czymś nie radzą. To, że coś się nie udaje, jest normalne i mam na to wpływ. Inne dzieci robią postępy i ja też robię postępy. To, że jedni robią coś szybciej, a inni potrzebują trochę więcej czasu nie zbyt wielkiego znaczenia. Wszyscy rozwijamy się pod okiem trenera.

Pozytywne informacje zwrotne od trenera

Uczenie się tego, że można krok po kroku realnie zwiększać swoje umiejętności. Słuchanie pochwał za konkretne działania, przynosi konkretne efekty w rozwoju sportowym młodego zawodnika.

Powyższe przykłady w zdecydowany sposób wpływają na poczucie wartości u dzieci. Oczywiście potrzebny jest tutaj profesjonalny, świadomy trener, który dobrze rozumie ten niełatwy do zrozumienia świat dziecka.

Na koniec spróbujmy sobie wyobrazić, co moglibyśmy zrobić, jako rodzice, aby osiągać takie efekty w domach? Nawet świadomym rodzicom byłoby trudno do tego dojść. A należy wziąć pod uwagę fakt, że w wielu domach dzieci nie mają szans na zdobycie tylu doświadczeń.

ROBERT CHOJNACKI, PIOTR FIUTAK

Artykuł powstał we współpracy ze Sportis Social Football Club Łochowo oraz Sportis Academy / Fot. FotoPyK