Polska fundacja doceniona przez UEFA. Dostaną ponad 200 tysięcy!

„Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą” została doceniona przez europejski związek i została jednym z dziewiętnastu laureatów konkursu UEFA Foundation for Children 2021. Polskie stowarzyszenie otrzyma ponad 200 tysięcy złotych dofinansowania na bieżącą działalność. 

Polska fundacja doceniona przez UEFA. Dostaną ponad 200 tysięcy!

W tym roku, jak i w poprzednich, UEFA postanowiła przeznaczyć na ten projekt dokładnie milion euro, które zostaną rozdzielone po równo między zwycięzcami.

Co trzeba było zrobić, żeby zdobyć nagrodę? Każda europejska federacja piłkarska mogła wybrać jeden rodzimy projekt, który musiał spełnić odpowiednia kryteria, opisane szczegółowo w formularzu. Polski Związek Piłki Nożnej postawił na „Fundację Dla Dzieci z Cukrzycą” i ta kandydatura została rozpatrzona pozytywnie.

Fot. UEFA.com