„Ochrona dzieci w piłce nożnej”- projekt UEFY w formie kursów online

UEFA wystartowała z projektem „Ochrona dzieci w piłce nożnej”, którego celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z bezpieczeństwa na treningach i meczach. Każdy trener, rodzic czy osoba zainteresowana tematem może wziąć udział w kursach online przygotowanych przez PZPN. Co więcej, każda nowa osoba, która zdecyduje się pójść na kursy trenerskie, będzie musiała ukończyć te kursy.

„Ochrona dzieci w piłce nożnej”- projekt UEFY w formie kursów online

UEFA we współpracy z Terre des hommes, czyli międzynarodową organizacją charytatywną humanitarną działająca na rzecz praw dzieci, stworzyli darmowe kursy online (link), które mają za zadanie poszerzać wiedzę oraz podnosić swoje umiejętności w zakresie ochrony dzieci.

PZPN-owi na tyle spodobała się ta wizja i sam kształt kursów e-learningowych, że od teraz każdy nowy uczestnik starający się o aplikację na kursy trenerskie organizowane przez Wojewódzkie ZPN, będzie musiał przez nie przebrnąć. Takiego obowiązku nie mają za to trenerzy, którzy mają już licencję. Aczkolwiek PZPN zachęca do tego, żeby każdy, chociaż sprawdził nowe źródło wiedzy przydatnej w pracy z dziećmi.

– Chcemy podnosić świadomość wszystkich osób, które są zaangażowane w szkolenie dzieci właśnie w tym zakresie, dlatego opracowaliśmy dokument pt. „Rekomendacje bezpieczeństwa dzieci”, który zawiera zbiór wskazówek dla klubów w tym obszarze, a kolejnym krokiem jest umożliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej ochrony dzieci przez trenerów czy rodziców. Właśnie do tego służą świeżo udostępnione kursy e-learningowe opracowane wraz z UEFA oraz organizacją Terre des hommes – mówi Przemysław Prętkiewicz, Dyrektor Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots).

Kurs online dotyczący ochrony dzieci, ma na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości trenerów w zakresie ochrony dzieci w piłce nożnej. Na tym kursie, w bardzo przystępnej formie szkoleniowcy znajdą niezbędne informacje dotyczące najważniejszych zagadnień z tematyki bezpieczeństwa i ochrony dzieci w szeroko pojętym procesie treningowym, na każdym etapie współzawodnictwa. Ogromną zaletą tego typu edukacji (online) jest fakt, iż trener w każdym momencie może wrócić do interesujących go zagadnień. Dzięki temu na poszczególnych sesjach kursów trenerskich możemy się skupić w większym zakresie na zagadnieniach stricte piłkarskich – uważa Paweł Grycmann, Dyrektor Szkoły Trenerów PZPN.

Co znajdziemy w tych kursach? Czego możemy się nowego dowiedzieć? I ile czasu musimy spędzić, żeby przebrnąć przez materiały udostępnione przez UEFĘ? Dostępne są cztery kursy – jeden ogólny i trzy kierowane stricte do konkretnej grupy odbiorców czyt. trenerzy, pracownicy i opiekunowie. Co one konkretnie zawierają? Czytamy na stronie UEFA, że dostępne są następujące kursy:

  • Podnoszenie świadomości w zakresie ochrony dzieci w piłce nożnej. Kurs ten przedstawia koncepcję ochrony i naszą wspólną odpowiedzialność za tworzenie bezpiecznego środowiska piłkarskiego dla dzieci. Kurs ten jest polecany wszystkim osobom związanym z piłką nożną, w tym rodzicom, oraz osobom zainteresowanym tą tematyką. Trwa około 15 minut.
  • Ochrona dzieci dla trenerów. Ten kurs jest bardziej szczegółowy i obejmuje takie tematy, jak rozpoznawanie oznak nadużycia, sytuacje szczególnego ryzyka dla dzieci w środowisku piłkarskim oraz sposoby reagowania na obawy związane z bezpieczeństwem. Trwa około 45 minut.
  • Ochrona dzieci dla pracowników. Ten kurs jest odpowiedni dla wszystkich pracowników i wolontariuszy, którzy bezpośrednio lub pośrednio pracują z dziećmi w piłce nożnej. Kurs pomoże im zrozumieć ich rolę w zakresie ochrony, a także pokaże, jak mogą podejmować środki zapobiegawcze i zgłaszać niepokojące sytuacje. Trwa około 30 minut.
  • Ochrona dzieci dla punktów kontaktowych ds. ochrony dzieci. Kurs ten zapewnia dogłębne szkolenie dla osób, które wymagają bardziej specjalistycznej wiedzy, takich jak punkty kontaktowe ds. ochrony dzieci lub wyznaczone główne osoby kontaktowe ds. ochrony dzieci, które będą zajmować się problemami związanymi z dziećmi. Trwa około 45 minut.

Nina Darsadze, która jest psychologiem dziecięcym w taki sposób wypowiedziała się na temat tych kursów w rozmowie z UEFĄ: – Zarządzanie zajęciami w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia dzieci to ogromna odpowiedzialność. Dlatego ważne jest to, żeby kursy zawierały konkretne, użyteczne podejścia, wraz z praktycznymi ćwiczeniami, które możemy zastosować w rzeczywistych sytuacjach.

Michele Uva, dyrektor ds. piłki nożnej i odpowiedzialności społecznej w UEFA mówi tak: – Jako organ zarządzający europejskim futbolem, UEFA pomaga innym federacjom piłkarskim chronić młodych zawodników i zmniejszać ryzyko nadużyć lub krzywd. UEFA poważnie traktuje swoją odpowiedzialność, zapewniając ramy jakości wspierające krajowe związki w ich polityce ochrony i zachęcając je do wyznaczania punktów kontaktowych zajmujących się ochroną dzieci.

Każdy trener, który decyduje się na pracę z dziećmi, musi liczyć się z tym, jaka ciąży na nim odpowiedzialność. Rodzic, który przyprowadza swoją pociechę na trening, ma świadomość, że oddaje je we właściwe ręce. Dlatego wiedza z zakresu bezpieczeństwa to jest podstawa. Czy warto skorzystać z tych kursów? Mówi się, że od przybytku głowa nie boli, więc zerknąć można, a nóż czegoś się nowego dowiecie, co przyda się w pracy trenera dzieci.

Trener Michał Stachowiak w ubiegłym roku na jednym z meczu młodzików zauważył, że jeden z zawodników traci przytomność. Szybko zareagował i prawdopodobnie uratował chłopca przed śmiercią. Powiedział nam jedną bardzo ważną rzecz, która też de facto wiążę się z kursami dot. bezpieczeństwa dzieci.  – Myślę, że każdy, kto decyduje się na bycie trenerem i prowadzenie grup dziecięcych lub młodzieżowych musi liczyć się z tym, że będzie ciążyć na nim ogromna odpowiedzialność, gdyż rodzic przyprowadzając dziecko na treningi powierza mu de facto opiekę nad nim na czas zajęć. Trener musi być przygotowany na wszystko, nie tylko na boiskowe sytuacje, ale i te nagłe. 

ARKADIUSZ DOBRUCHOWSKI

Fot. Newspix